Broker

Strona główna > Broker


Kim jest Broker?

Protecta Broker  Sp. z o.o. jest licencjonowanym  brokerem  ubezpieczeniowym ( Zezwolenie nr 1677/2010).
Działalność brokera reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( Dz. U. z 2003, Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).  Zakres działalności brokera ubezpieczeniowego określa art. 4 pkt 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Fakt ustawowych regulacji i licencjonowania działalności brokerskiej świadczy o  przypisywanej jej randze i traktowaniu brokera jako zawodu zaufania publicznego.
 

Dlaczego warto korzystać z usług Brokera?

Broker działa na  podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa. Reprezentuje wyłącznie interes klienta, zlecającego mu obsługę ubezpieczeniową.
Do obowiązków brokera należy:

  • Analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej
  • Opracowanie programu ubezpieczeniowego
  • Negocjacje warunków zakresowych i cenowych z wybranymi ubezpieczycielami w oparciu o rzetelną analizę ofert; udzielenie rekomendacji brokerskiej
  • Realizacja programu ubezpieczeniowego
  • Zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym
  • Pomoc i nadzorowanie procesu likwidacji szkód

Gwarancją jakości jest ustawowa odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za ewentualne straty wynikające z błędów w zawartych w umowach ubezpieczenia, potwierdzona polisą ubezpieczeniową  Odpowiedzialności  Cywilnej.

Przydatne Linki:


Izba Gospodarcza Ubezpieczń i Obsługi Ryzyka Polska Izba Ubezpieczeń Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ostatnia zmiana dokumentu: 23-02-2011, 18:56