Ubezpieczenie należności

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia finansowe > Ubezpieczenie należności


Ubezpieczenie obejmuje należności od kontrahentów (podmiotów gospodarczych) krajowych lub zagranicznych. Wypadek ubezpieczeniowy polega nieotrzymaniu przez sprzedawcę całości lub części bezspornej należności w wyniku niewypłacalności kontrahenta.

Założenia:

  • ubezpieczeniem tym obejmuje się ustalony w umowie portfel odbiorców
  • dla każdego odbiorcy ustalany jest indywidualny limit, który stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
  • ubezpieczający uczestniczy w ryzyku udziałem własnym

Korzyści wynikające z zawarcia takiego ubezpieczenia:

  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na zakład ubezpieczeń
  • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności
  • sprawdzenie wiarygodności odbiorców
  • pomoc w usprawnieniu procedur kredytowania
 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:47