Grupowe ubezpieczenia pracowników

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia grupowe > Grupowe ubezpieczenia pracowników


Jest to grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom i ich bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to jest wyjątkowo elastyczne i dzięki swej konstrukcji i może obejmować od jednego do kilkunastu ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego oraz osób współubezpieczonych.


Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku) i na życzenie ubezpieczającego, może obejmować tylko ten rodzaj ryzyka. Można również wprowadzić dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony, np.:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu
  • śmierć współmałżonka, dziecka lub rodzica, czy teścia
  • urodzenie się dziecka żywego lub martwego
  • poważne zachorowania
  • pobyt w szpitalu itp.

Minimalna ilość osób wymagana do zawarcia grupowego ubezpieczenia pracowników to pięć osób.


 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:48