Flotowe ubezpieczenia komunikacyjne

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia komunikacyjne > Flotowe ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla podmiotów posiadających pojazdy w ilości powyżej pięciu.

Pakietowe ubezpieczenie dla flot to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić kompleksową ochronę, gdy wystąpią następujące zdarzenia:

  • szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich w związku z ruchem pojazdu (OC komunikacyjne)
  • uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu (spowodowane kolizją z innym przedmiotem, człowiekiem lub zwierzęciem, aktem wandalizmu, zdarzeniem losowym);  uprzątnięcie miejsca po szkodzie i zapobieżenie zwiększaniu się szkody; kradzież lub rabunek pojazdu (auto-casco)
  • organizacja usług pomocowych typu assistance (holowanie, transport zastępczy, zakwaterowanie, pomoc techniczna i medyczna)
  • trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu (ubezpieczenie NNW)

Zalety wprowadzenia takiego rozwiązania, to przede wszystkim możliwość dostosowywania umowy indywidualnie do potrzeb każdego klienta poprzez:

  • możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów objętych umową flotową
  • uproszczone procedury zawierania ubezpieczeń
  • dogodne formy i terminy płatności
  • uproszczone procedury likwidacji szkód, także poza granicami Polski
  • możliwość elastycznego dopasowywania zakresu ubezpieczenia do oczekiwań i możliwości klienta
 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:46