Pakietowe ubezpieczenia komunikacyjne

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia komunikacyjne > Pakietowe ubezpieczenia komunikacyjne


Na typowy pakiet komunikacyjny składa się:

OC: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania umowy wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji, Andorze i Islandii.

 

AC: Ubezpieczenie auto-casco zapewnia kompleksową ochronę pojazdu i wyposażenia przed stratami materialnymi związanymi z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.
Zakres ochrony: ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

 

NNW:  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami. Ochroną ubezpieczeniową objęci są kierowca oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu.

Szyby: Ubezpieczenie szyb zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.

 

Assisatance:   Stłuczka, awaria czy pusty bak paliwa. Takie sytuacje spotykają codziennie setki kierowców na drodze. Aby nie musieć samodzielnie rozwiązywać takich problemów, wystarczy zawrzeć ubezpieczenie auto-assistance, które powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.

W zależności od wybranego zakresu ochroną pokryte są różne usługi np.:

 • holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
 • pojazdu zastępczego
 • noclegów lub kontynuacji podróży
 • parkingu
 • wymiany koła lub naprawy opony
 • doładowania akumulatora
 • wymiany przepalonej żarówki
 • otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
 • pomocy w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
 • dostarczenia paliwa, jeżeli zabraknie Ci go w drodze
 • transportu medycznego
 • inne w zależności od wybranego wariantu i ubezpieczyciela
 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:46