Ubezpieczenia od zdarzeń losowych

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenia od zdarzeń losowych


Objęte tym ubezpieczeniem może być całe mienie należące do firmy lub będące w jej posiadaniu, a wykorzystywane do prowadzenia działalności, między innymi:

 • środki trwałe:
  • budynki i budowle
  • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze


Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy zakres ubezpieczenia to: pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego oraz eksplozja.
 • w zależności od potrzeby istnieje możliwość włączania do zakresu dodatkowych ryzyk, np.: powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, zalania itp.


Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szereg dodatkowych zapisów. Przykładowo:

 • przepięcia – obejmujące pośrednie skutki uderzenia pioruna oraz pozostałe przepięcia w sieci niezależnie od przyczyny ich powstania
 • dewastacja – celowe uszkodzenie mienia przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz lokalu


Ubezpieczenie takie może być również zawarte w tak zwanym systemie all risk (od wszystkich ryzyk), gdzie zamiast szczegółowego wymienia poszczególnych ryzyk, zakłada się ubezpieczenie od wszelkich możliwych zdarzeń, poza wyłączeniami wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:50