Ubezpieczenie utraty zysku w związku z uszkodzeniem maszyn

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie utraty zysku w związku z uszkodzeniem maszyn


Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody polegającej na uszkodzeniu maszyny lub urządzenia produkcyjnego.

Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia zysk brutto definiuje się jako zysk ze sprzedaży oraz koszty stałe przedsiębiorstwa.

Warunkiem zawarcia tego ubezpieczenia jest jednoczesne ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń w tym samym zakładzie ubezpieczeń.

 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:50