Ubezpieczenia rolne

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenia rolne


Dobrowolne ubezpieczenia rolne są skierowane do podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji rolnej (uprawa roli oraz hodowla zwierząt).

Proponowany zakres ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie od zdarzeń losowych takich jak pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się lub osuwanie ziemi.
  • ubezpieczenie kradzieżowe
  • ubezpieczenie maszyn rolniczych od: utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek:
  1. zdarzeń losowych takich jak: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina oraz trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
  2. zderzenia z innym pojazdem,
  3. kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozboju.
  • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych, czyli:  zniszczenia upraw wskutek gradobicia, powodzi, huraganu i pożaru
  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności – zakres ubezpieczenia:
  • padnięcie zwierzęcia wskutek choroby lub wypadku,
  • ubój zwierzęcia z konieczności (po chorobie, wypadku zwierzęcia, lub nagłego zagrożenia jego życia nie związany z chorobą zakaźną - potwierdzony opinią lekarza weterynarii)
 

 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:53