Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku


Ubezpieczenie to obejmuje:  utratę, ubytek, zabór lub zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek:

  • kradzieży z włamaniem
  • rabunku.


Dodatkowo to ubezpieczenie może również obejmować wandalizm oraz uszkodzenie zabezpieczeń (okien, drzwi, zamków itp.) w trakcie włamania lub jego usiłowania.

Objęte ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie mogą być:

  • środki trwałe tj. urządzenia i wyposażenie
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego: surowce, materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe
  • wartości pieniężne
  • mienie osób trzecich
  • mienie pracownicze
 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:54