Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii


Przedmiotem tego ubezpieczenia mogą być szeroko rozumiane:

  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalnego zastosowania,
  • urządzenia techniczne,
  • kotły grzewcze

Definicja szkody w przypadku tego ubezpieczenia obejmuje utratę bądź ubytek wartości ubezpieczonej

maszyny z powodu jej zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji. Ochroną objęte są szkody spowodowane:

  1. działaniem człowieka,
  2. wadami produkcyjnymi,
  3. przyczynami eksploatacyjnymi, zarówno w czasie pracy, postoju, konserwacji, jak i przemieszczania maszyn na terenie zakładu np. w celu naprawy.
 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:57