Ubezpieczenie urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych


Jako uzupełnienie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych maszyny i aparaty techniczne można objąć ubezpieczeniem od szkód elektrycznych.

Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia:

  • niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,
  • zmiany napięcia zasilania,
  • zaniku napięcia,
  • uszkodzenia izolacji,
  • zwarcia (spięcia).
 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:58