Regulamin

Strona główna > Regulamin


  1. Serwis internetowy Protecta.pl jest własnością firmy Protecta Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. T. Kościuszki 16B lok. 4-5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000168270, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 897-16-84-241.
  2. Każda osoba korzystająca z serwisu Protecta.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  3. Korzystanie z serwisu Protecta.pl jest nieodpłatne.
  4. Informacji zawartych w serwisie Protecta.pl nie naleźy traktować jako czynności doradztwa z zakresu finansów, ubezpieczeń czy inwestycji
  5. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w serwisie Protecta.pl na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  6. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo wypełnili formularz kontaktowy w serwisie Protecta.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownicy, którzy wypełnili formularz jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest firma Protecta Finance Sp. z o.o.
  7. Firma Protecta Finance Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych użytkowników na zewnątrz.

Ostatnia zmiana dokumentu: 19-05-2014, 09:33